Hans Alfredsson

HA Geoteknik AB

Curriculum Vitae

Personalia
Namn
Född
Språk
Nuvarande befattning
Antal år i yrket


Hans Alfredsson
1966
Svenska / Engelska
Fältgeotekniker
19

Grund- och vidareutbildning
1984


Teknisk 2 år

Fortbildningar
1998
2000
2003
2004
2009


Kompetensbevis Fältgeotekniker
SGF Miljötekniska markundersökningar
SGF Miljöundersökningar i fält
X.R.F – Kurs
CPT kurs

Anställningar
2000-2007
1997-2000
1995-1997
1995
1993-1995
1993
1992
1990-1992
1987-1990
1984-1987


Vägverket Konsult Vänersborg
Geogruppen AB Vänersborg
Geo-Väst AB Vänersborg
FN-tjänst Bosnien
Geo-Väst AB Vänersborg
FN-tjänst Libanon
Vecon AS Stavanger
Geo-Väst AB Vänersborg
Svensk Maskinborrning
Saab Scania Trollhättan


Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Lastbilsförare
Fältgeotekniker
Lastbilsförare
Oljeriggsarbetare
Fältgeotekniker
Entreprenadborrning
Justerare

Erfarenhet/uppdrag
Nedan ges ett urval ur utförda uppdrag
2009
2009
2009
2008
2007
2007
2007

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001-2002
2001-2002
2001
2000
1997-1999
1996
1993
1993-1994
1993-1994Väg 160, Henån stabilitet
Strandpromenaden, Grebbestad
Stabilitetskartering, Henån
Stabilitetsutr Landsvägsgatan, Lysekil
Väg vid Härlycke, Orust, Skredområde
Hälltorp, detaljplan i Trollhättan
Skredsvik marinbas stabilitet mm Fortifikationsverket
E6 Småröd skredet
E 45 Trollhättan södra
E6 Ljungkile skredet
Rv 44 Uddevalla -Ryr
E 18 Örebro-Lekhyttan
Bengtsfors Eka projektet
Banverket
Jordmiljö Nordic AB
E6 Hogdal-Nordby
E4 Förifart Örkeljunga
Sycon
E6, Uddevallabron
NSP Halden-Oslo
Nordlänken
VästkustbananFältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker

Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Miljöundersökningar
Miljöundersökningar
Miljöundersökningar
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Miljöundersökningar
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker

Uppdrag utförda från flotte
1991
1993
1996
1997
1998
1998
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2007
2008
2009


Hamn Halden
Hamn Hunnebostrand
Uddevallabron E6
Eriksberg Göteborg
Kyrköy Fredrikstad
Strömstad Hamn
Bengtsfors Eka
Färjeläger Malö
Bro Assarebyn
Bro Mustadfors
Tuvesvik Orust
Kraftstation Billingsfors
Kraftstation Frykfors
Sjöfartsverket Trollhättan
Järnvägsbron Vänersborg


Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Miljöundersökning
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker
Fältgeotekniker