Geoteknik

Med begreppet geoteknik avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande, inkl. tekniska lösningar och byggmetoder.

Vad är geoteknik? från Statens geotekniska institut.

HA Geoteknik AB

Text om företaget

Kontakt Information

Adress:
Blåsutbacken 12
462 60 Vänersborg

Telefon:
0702-39 97 44